Serdecznie witamy na internetowej stronie naszej pracowni.

Pracownia Projektowa MERITUM powstała w 2003 roku. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji projektowej oraz kompleksową obsługą inwestycji; od fazy koncepcji, aż po nadzór autorski nad powierzonym zleceniem.

Podejmiemy się wykonania niemal każdego zadania inżynierskiego, niezależnie od stopnia jego skomplikowania.

Wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie wspomagające projektowanie i kosztorysowanie.

Przedmiotem naszych opracowań są:

  • budynki użyteczności publicznej (mieszkalne, biurowo-usługowe, handlowe, oświatowe, placówki służby zdrowia)
  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy wszelkiego rodzaju budynków
  • obiekty przemysłowe (hale, wiaty, magazyny, zbiorniki, itp.)
  • wykonujemy inwentaryzacje obiektów budowlanych
  • wykonujemy ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych
  • adaptujemy typowe projekty domów mieszkalnych, garaży i budynków handlowo-usługowych do warunków miejscowych
  • wykonujemy kosztorysy inwestorskie i ofertowe
  • sporządzamy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Oferujemy także pomoc Inwestorowi przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, przy wszelkiego rodzaju formalnościach związanych z procesem budowlanym oraz fachowy nadzór nad realizacją inwestycji.

Nowością wdrożoną do oferty firmy jest możliwość wykonania dla naszych klientów modeli 3D projektowanych obiektów. Pozwoli to Państwu na lepsze wyobrażenie swoich planów oraz ich dostosowanie dla własnych potrzeb.

Drugim nowym obszarem w ofercie firmy są nowoczesne formy raportowania i prognozowania, które znacząco ułatwiają wieloaspektowe budżetowanie i realizację inwestycji. W szerszej perespektywie usprawni to znacząco współpracę pomiędzy PP a naszymi klientami, jak również cały przebieg inwestycji.


Projekty

Pracownia Projektowa meritum zajmuje się wykonywaniem projektów obiektów budownictwa mieszkaniowego i usługowego, budynków mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Wykonujemy adaptacje do warunków miejscowych, modernizacje i przebudowy, rozbudowy, nadbudowy wszelkiego rodzaju obiektów.

Nieruchomości

Wykonujemy operaty szacunkowe (wyceny) nieruchomości na potrzeby sprzedaży i rozliczeń majątkowych. Zajmujemy się również wykonywaniem podziału fizycznego nieruchomości, wyodrębnianiem samodzielnych lokali mieszkalnych.

Kosztorysy

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie i ofertowe, pełne i skrócone, w oparciu o dokumentację bądź inwentaryzację obiektów. Ponadto opracowujemy kosztorysy jako dokumenty przetargowe każdego rodzaju inwestycji budowlanej.

Zastępstwo inwestycyjne

Pracownia oferuje Inwestorom zastępstwo w procesie budowlanym. Do zadań Inwestora Zastępczego należy weryfikacja dokumentacji projektowej, przeprowadzenie przetargu na wykonawców robót budowlanych, zarządzanie budową, sprawowanie inwestorskiego nadzoru budowlanego. Inwestor Zastępczy składa Inwestorowi raporty z przebiegu przedsięwzięcia, realizacji budowy i działań własnych.


Kontakt

Pracownia Projektowa "Meritum"
32-500 Chrzanów
ul. Oświęcimska 90b

Tel / Fax: 032 623 35 13
Kom: 0 508 135 270
E-Mail: biuro@pp-meritum.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Firmowa przerwa na lunch: 12:00 - 12:30 (przerwa w pracy)